Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η εταιρεία Rokkas Customs Brokers ιδρύθηκε το 1974 στην Θεσσαλονίκη από τον Ρόκκα Φώτιο με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως εκτελωνιστικών και διαμεταφορικών υπηρεσιών για την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων και αγαθών από και προς την Ελληνική Επικράτεια.

Το πέρασμα του χρόνου, σε συνδυασμό με το συνεχές μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μας δίδαξαν ότι μόνο με την εξειδίκευση μπορεί μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών να εδραιωθεί στον χώρο και να πετύχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Εμπειρία, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση είχαν ως αποτέλεσμα την καταξίωση της εταιρείας μας από το ευρύ κοινό, ειδικότερα στον χώρο του καινούργιου και μεταχειρισμένου επιβατικού και επαγγελματικού αυτοκινήτου, καθώς και στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και αγαθών από και προς τρίτες χώρες.